Aktualności

Najnowsze informacje

Raporty

 • 10/06/2020 0 Komentarze
  Argon Legal dla Rzeczpospolitej: Tarcza antykryzysowa – zniesienie zakazów w galeriach handlowych a wypowiadanie umów najmu

  Dzisiaj w dzienniku Rzeczpospolita piszemy o wpływie zniesienia zakazów handlu na kodeksowe uprawnienia najemców do wypowiadania umów najmu.  Autorami artykułu są Przemysław Własienko i Sławomir Lisiecki.

  Kliknij tutaj aby zapoznać się z treścią artykułu.

  Dowiedz się więcej
 • 24/04/2020 0 Komentarze
  Argon Legal dla Rzeczpospolitej: Tarcza antykryzysowa zawiesza kodeksowe możliwości wypowiadania najmów w galeriach

  Ukazał się nowy artykuł dla dziennika Rzeczpospolita pt. „Tarcza antykryzysowa zawiesza kodeksowe możliwości wypowiadania najmów w galeriach” autorstwa naszych ekspertów Adama Miłosza i Sławomira Lisieckiego. Zapraszamy do lektury tutaj

  Dowiedz się więcej
 • 17/04/2020 0 Komentarze
  Argon Legal dla Rzeczpospolitej: Koronawirus – problemy najemców w dobie pandemii

  Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji Sławomira Lisieckiego i Magdaleny Wierzbickiej-Zagrajek dla dziennika Rzeczpospolita. W artykule przeczytamy o handlowej apokalipsie, narzędziu do szacowania standingu finansowego operatorów handlowych (Z-score) oraz problemach najemców w dobie pandemii koronawirusa.

  Kliknij tutaj aby przeczytać.

  Dowiedz się więcej
 • 02/04/2020 0 Komentarze
  COVID-19 | Mini-poradnik upadłościowy dla prezesów firm zatapianych przez koronawirusa

  Twoja firma jest ofiarą koronawirusa? Jesteś członkiem zarządu i zastanawiasz się, co robić?

   

  Poznaj nasz mini-poradnik upadłościowy dla prezesów firm zatapianych przez koronawirusa.

   

  1. Obroty spadły do zera, zaraz przestaniemy płacić kontrahentom – czy mam już składać wniosek o upadłość?

  Raczej jeszcze nie – przepisy wymagają złożenia wniosku 30 dni od powstania stanu niewypłacalności a jest domniemanie, że ten stan powstał jeżeli zaległości w płatnościach przekraczają trzy miesiące. Jest jeszcze trochę czasu na decyzje, ale ten czas musi być dobrze wykorzystany.

   

  2. Jakie kroki powinienem teraz podjąć?

  Poza działaniami zmierzającymi do ratowania firmy (ograniczanie kosztów, renegocjowanie warunków kredytów, ściągnie należności – sądy są sparaliżowane, więc rozważ mediacje inne metody polubowne) powinieneś rozważyć kroki formalne:

  • formalne poinformowanie właścicieli o sytuacji,
  • zapytanie właścicieli o ich plany co do ratowania / dokapitalizowania firmy,
  • gromadzenie i uporządkowanie materiałów, które będą potrzebne dla przygotowania wniosku upadłościowego (uwaga: wniosek jest skomplikowany, a od jego złożenia i prawidłowości zależy twoja odpowiedzialność – zob. punkt 4),
  • rozpoczęcie starań o uzyskanie pomocy publicznej (26 marca projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie).

  3. Czy mogę się restrukturyzować?

  Alternatywą dla upadłości jest postępowanie restrukturyzacyjne. Jedno z tych postępowań (postępowanie o zatwierdzenie układu) odbywa się niemal w całości poza sądem. Dopiero na ostatnim etapie składa się do sądu wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego przez wierzycieli.

  Z kolei postępowanie sanacyjne pozwala przeprowadzić głęboką restrukturyzację firmy z problemami, w tym odstąpić od niekorzystnych dla firmy umów, dokonać zwolnień czy sprzedać niepotrzebny majątek ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej.

   

  4. Co mi grozi?

  Jeżeli prawo nie zostanie zmienione i obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie zostanie zawieszony na czas trwania epidemii (takie rozwiązania są rozważane w innych krajach) to członek zarządu, który nie złoży w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości albo nie doprowadzi do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (przyjęcia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu) może osobiście odpowiadać za długi spółki, w tym również te publiczno-prawne.

  Istnieje także możliwość pozbawienia takiego członka zarządu (a w niektórych przypadkach także osób nieformalnie kierujących przedsiębiorstwem – tzw. shadow director) prawa prowadzenia działalności gospodarczej, zasiadania w zarządach, radach nadzorczych czy nawet bycia pełnomocnikiem przedsiębiorcy.

  Niezłożenie w terminie wniosku o upadłość może się także wiązać z odpowiedzialnością karną.


  Umów się na krótką bezpłatną konsultację pisząc na adres: office@argon.legal

  Dowiedz się więcej
 • 23/03/2020 0 Komentarze
  Webinar z PRCH

  Wychodząc naprzeciw okolicznościom, razem z Polska Rada Centrów Handlowych organizujemy nasze warsztaty w formie webinarów.

  Dzisiaj odbył się już drugi warsztat online z cyklu „Praktyczne problemy w umowach najmu lokali handlowych”, prowadzony przez Sławomira Lisieckiego i Aleksandrę Reke-Krzyszowską.

  Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w spotkaniu.

  Dowiedz się więcej
 • 21/02/2020 0 Komentarze
  Sukces Klienta Kancelarii – sąd potwierdza odpowiedzialność biegłego za błędną wycenę nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste

  Kancelaria Argon Legal reprezentowała klienta w prawomocnie wygranej sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej przez rzeczoznawcę wskutek zawyżenia wartości nieruchomości w operacie szacunkowym, który był podstawą do wypowiedzenia stawki rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste w dotychczasowej wysokości.

  Dowiedz się więcej
 • 20/02/2020 0 Komentarze
  Argon Legal dla Pulsu Biznesu: Wskaźnik Altmana – ostrzeżenie przed bankructwem

  W dzisiejszym wydaniu Pulsu Biznesu Sławomir Lisiecki i Justyna Cedro przybliżają temat wskaźnika Altmana,

  Dowiedz się więcej
 • 31/01/2020 0 Komentarze
  Argon Legal dla Rzeczpospolitej: Obrót wierzytelnościami restrukturyzowanych i upadłych

  W dzisiejszym wydaniu dziennika Rzeczpospolita, Adam Miłosz i Marianna Kokowska mówią, w jaki sposób polskie prawo ogranicza prawa osób,

  Dowiedz się więcej
 • 18/12/2019 0 Komentarze
  Doradcy restrukturyzacyjni w naszym zespole

  Z radością informujemy, że Marianna Kokowska oraz Emil Zalewski

  Dowiedz się więcej
 • 15/11/2019 0 Komentarze
  Warsztaty Argon Legal: „Zagrożenia dla członków zarządu”

  Dzisiaj mieliśmy przyjemność prowadzić warsztaty dla członków zarządów,

  Dowiedz się więcej
 • 12/11/2019 0 Komentarze
  Warsztaty Argon Legal: „Windykacji w galeriach handlowych”

  Dzisiaj poprowadziliśmy warsztaty dotyczące „Windykacji w galeriach handlowych”.

  Dowiedz się więcej
 • 29/10/2019 0 Komentarze
  Warsztaty z Argon Legal: „Umowy najmu w branży retail”

  Dzisiaj prowadzimy kolejne szkolenie z cyklu „Umowy najmu w branży retail”

  Dowiedz się więcej
 • 03/10/2019 0 Komentarze
  Szkolimy z PRCH: „Umowach najmu w branży retail”

  Właśnie trwa kolejne szkolenie organizowane przez nas wraz z Polską Radą Centrów Handlowych. Dzisiaj mówimy o „Umowach najmu w branży retail”.

  Dowiedz się więcej
 • 23/07/2019 0 Komentarze
  Real Estate Manager: Handlowa apokalipsa

  Sławomir Lisiecki dla magazynu Real Estate Manager. Zapraszamy do lektury: Handlowa apokalipsa. Co czeka polski handel i jak się na to przygotować?

  Dowiedz się więcej
 • 16/05/2019 0 Komentarze
  Szkolimy z PRCH: „Umowy najmu w branży retail”

  Na naszych dzisiejszych warsztatach organizowanych z Polską Radą Centrów Handlowych omówiliśmy wszystko* na temat:

  opłat eksploatacyjnych,
  kar umownych w najmie,
  sporów z najemcami,
  efektywności w procesie negocjacji,
  trendach.
  * „wszystko”, co obecnie istotne…

  Dowiedz się więcej
 • 13/03/2019 0 Komentarze
  Szkolimy z PRCH

    

  Dowiedz się więcej
 • 15/02/2019 0 Komentarze
  Sporne klauzule w umowach najmu na Spotkaniu Liderów Branży Nieruchomości Komercyjnych

  Serdecznie zapraszamy na Spotkanie Liderów Branży Nieruchomości, które odbędzie się 4 marca w siedzibie redakcji Rzeczpospolita.

  Dowiedz się więcej
 • 23/11/2018 0 Komentarze
  Komentujemy dla Property News

  Od wejścia w życie RODO upłynęło już kilka miesięcy. Mimo to, kwestia ochrony danych osobowych nadal budzi wiele – mniej lub bardziej – uzasadnionych wątpliwości przedsiębiorców, próbujących zmierzyć się z nowymi wymogami.

  Poza obowiązkami formalnymi, które dotyczą wszystkich przedsiębiorców, do obszarów, na które właściciele nieruchomości komercyjnych powinni zwrócić szczególną uwagę pod kątem ich zgodności z Rozporządzeniem, należy prowadzenie działań marketingowych oraz stosowanie nowych technologii, oddziałujących na osoby fizyczne, zwłaszcza klientów centrów handlowych.

  Dla Property News temat komentuje nasza ekspertka Katarzyna Kamińska. 

  Okiem eksperta: RODO-gorączka w centrum handlowym

  Dowiedz się więcej
 • 14/11/2018 0 Komentarze
  Szkolimy dla PRFM

    

  Dowiedz się więcej
 • 16/10/2018 0 Komentarze
  Gdy dłużnik nie płaci – komentarz do projektu ustawy o ograniczeniu zatorów


  Niedawno opublikowany został projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Projekt zakłada (oprócz m. in. wprowadzenia tzw. ulgi za złe długi w zakresie  podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na wzór analogicznego rozwiązania obowiązującego aktualnie na gruncie ustawy vatowskiej, nieprzekraczalnego, 60-dniowego terminu na zapłatę przez dużego przedsiębiorcę kwoty należnej mniejszemu kontrahentowi, czy obligatoryjnej sprawozdawczości finansowej dla podmiotów, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro), także nowe rozwiązanie procesowe mające skłonić nierzetelnych dłużników do terminowej realizacji ich zobowiązań pieniężnych.

  Działanie sądu z urzędu za strony, może prowadzić do naruszenia prawa do bezstronnego sądu i odpowiadającego mu obowiązku przestrzegania zasady równego traktowania stron, dlatego obowiązek działania z urzędu ustanawiany powinien być jedynie wówczas, gdy przemawia za tym interes publiczny. Projektowane zmiany skłaniają do tezy, że problem zatorów płatniczych stał się na tyle powszechny, że dla jego przezwyciężenia konieczna stała się interwencja ustawodawcy.

  Całość komentarza naszego eksperta, Przemysława Własienko do przeczytania na portalu The City

  Dowiedz się więcej
 • 05/10/2018 0 Komentarze
  Po 6 latach sporu beneficjent wygrywa przed WSA sprawę o zwrot dotacji unijnej

  Nasz klient z branży spożywczej otrzymał dotację unijną na rozbudowę zakładu produkcyjnego. Po latach organ zażądał zwrotu dotacji podnosząc nieprawidłowości w zakresie procedur oddziaływania na środowisko. WSA uchylił niekorzystną decyzję o zwrocie. Stwierdził, że organ nie mógł oceniać prawidłowości procedur środowiskowych wbrew opinii właściwych organów środowiskowych.

  Więcej szczegółów o sprawie będzie dostępnych po sporządzeniu pisemnego uzasadnienia.

  Dowiedz się więcej
 • 28/05/2018 0 Komentarze
  Asset management workshop – 11 czerwca

  Zapraszamy na kolejny warsztat. Tym razem będziemy mówić o upadłości najemcy i egzekucji. Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt: office@argon.legal

  Dowiedz się więcej
 • 15/05/2018 0 Komentarze
  Badanie: „Najbardziej sporne klauzule w umowach najmu powierzchni biurowych”


  Argon Legal we współpracy z organizacją Rics Polska rozpoczyna kolejne badanie dotyczące najbardziej spornych klauzul w umowach najmu powierzchni biurowych. Nasza kancelaria specjalizuje się w nieruchomościach komercyjnych dlatego w ramach podjętej inicjatywy chcemy zidentyfikować klauzule, których negocjacje są najbardziej czasochłonne. Przygotowaliśmy zestawienie regulacji stosowanych w umowach najmu powierzchni biurowych z prośbą o ocenę czy Państwa organizacja napotkała trudności podczas ich negocjowania z najemcami. Na podstawie uzyskanych wyników powstanie raport, który bezpłatnie udostępnimy wszystkim zainteresowanym. Zapraszamy do udziału w badaniu i wypełnienia ankiety:

  Najbardziej sporne klauzule w umowach najmu powierzchni biurowych 2018.

   

  Dowiedz się więcej
 • 15/05/2018 0 Komentarze
  Argon Legal dla Dziennika Gazety Prawnej


  Z mediów społecznościowych korzystają nie tylko pracownicy, lecz także pracodawcy prowadzący strony poświęcone swojej działalności. Fanpage ma być miejscem do komunikacji z klientami, a pracodawcy zależy na tym, aby przekaz
  do nich kierowany był pozytywny. Ocena zaś tego, w jaki sposób pracodawca może zareagować lub wpływać na aktywność pracowników w internecie, zależy od konkretnej sytuacji.

  Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest dbanie o dobro zakładu pracy. Pracownik powinien zatem powstrzymać się od niepochlebnych komentarzy w stosunku do pracodawcy. Dotyczy to także komunikatów zamieszczanych w internecie (lajków, gifów, memów). Czasami bowiem użytkownik mediów społecznościowych nie musi napisać ani jednego słowa, a umieszczony przez niego link lub grafika mogą jednoznacznie, a często
  też dosadnie, podać w wątpliwość wiarygodność skomentowanej w ten sposób informacji.  W drastycznych sytuacjach aktywność pracownika może naruszać interes pracodawcy, co z kolei może być podstawą do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem z powodu utraty zaufania. Kwestie te będą szczególnie istotne w przypadku pracowników zajmujących kluczowe stanowiska w firmie, od których należałoby oczekiwać szczególnej dbałości o wizerunek
  pracodawcy.

  Z kolei aby ocenić komunikat pracownika jako negatywnie odnoszący się do działalności pracodawcy, powinien być on jednoznaczny – użycie tylko standardowych ikonek wyrażających emocje może być niewystarczające (np. umieszczenie emotikonu „oburzony”, ponieważ nie wiadomo do końca, co pracownika bulwersuje). Zagadnienie jest zatem bardzo delikatne i raczej niedające podstaw do zastosowania dyscyplinarki (naruszenie przez pracownika obowiązku dbania o dobre imię pracodawcy musiałoby być ciężkie i jednoznacznie nacechowane wyjątkowo złą wolą). Tym samym pracodawcy powinni ostrożnie podchodzić do karania pracowników za ich aktywność
  w mediach społecznościowych. Z pewnością zaś negatywnie należy ocenić próby wykorzystania takich przypadków do pozbycia się niewygodnych podwładnych.

  Całość artykułu dostępna jest tutaj – DGP_artykuł

   

  Dowiedz się więcej
 • 05/04/2018 0 Komentarze
  Argon Legal dla HB Reavis

  Argon Legal udzielił wsparcia prawnego HB Reavis w transakcji podpisania umowy najmu 14 tysięcy mkw. powierzchni w należącym do dewelopera biurowcu Varso. Prace dla HB Reavis z ramienia Argon Legal koordynował zespół pod kierownictwem Sławomira Lisieckiego.

  Najemcą Varso została amerykańska organizacja rozwijająca międzynarodową sieć kampusów wspierających rozwój firm – Cambridge Innovation Center. Zajmuje się ona pionierskimi przedsięwzięcia z obszaru energetyki, biotechnologii, gospodarki cyfrowej oraz inżynierii materiałowej. CIC w warszawskim biurowcu HB Reavis będzie drugim oddziałem tej organizacji w Europie.

  – Możliwość reprezentowania HB Reavis w tak dużej i znaczącej transakcji najmu to dla nas wyróżnienie i prestiż. Cieszymy się, że negocjacje i podpisanie umowy przebiegły pomyślnie z korzyścią dla obu stron. Sukces transakcji to z pewnością znakomity początek bardzo obiecującej współpracy między HB Reavis a CIC, w którym nasza kancelaria miała swój udział – mówi Sławomir Lisiecki, partner Argon Legal.

  Dowiedz się więcej
 • 30/03/2018 0 Komentarze
  Argon Legal o mediacji na Klubie PRCH

  Ekspert naszej kancelarii, Emil Zalewski poprowadzi najbliższe spotkanie PRCH Legal Klub. Podczas wystąpienia, uczestnikom zostaną przybliżone możliwości zastosowania mediacji w sytuacjach spornych oraz korzyści ze stosowania tej polubownej metody rozwiązywania sporów dla stron umowy najmu. Zapraszamy już 17 maja. Rejestracja na warsztaty jest prowadzona na stronie PRCH 

   

  Dowiedz się więcej
 • 05/03/2018 0 Komentarze
  Spotkanie Liderów Branży Nieruchomości Komercyjnych

  Eksperci naszej kancelarii uczestniczyli w kolejnej edycji konferencji Liderów Branży Nieruchomości Komercyjnych, która odbyła się 4 marca w redakcji Rzeczpospolita Nieruchomości. Na spotkaniu zaprezentowaliśmy wyniki  naszego najnowszego raportu – opracowanego we współpracy z organizacją RICS – dotyczącego spornych klauzul w umowach najmu powierzchni biurowych. Raportowi oraz negocjacjom i mediacjom poświęcony był także panel dyskusyjny, który moderowała redaktor Renata Krupa – Dąbrowska. Dziękujemy za udział w wydarzeniu wszystkim Gościom oraz Ekspertom, którzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem!

  Dowiedz się więcej
 • 28/02/2018 0 Komentarze
  Argon Legal na Real Estate Manager Tour

  Jak zbudować skuteczną strategię współpracy na linii najemca-zarządca, poczynając od kwestii podstawowych związanych z realizacją zapisów zawartych w umowach najmu, a na kreowaniu nowych rozwiązań kończąc?

  Te i wiele innych zagadnień zostało poruszonych na konferencji Real Estate Manager Tour, która odbyła się 27 lutego w Warsaw Trade Tower.

  Do udziału w wydarzeniu i wygłoszenia prelekcji został zaproszony partner Argon Legal – Sławomir Lisiecki oraz kierujący zespołem postępowań sądowych – Emil Zalewski. Podczas wystąpienia eksperci poruszyli ważny dla zarządców nieruchomości temat service charge. Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie http://remtour.pl/

   

  Dowiedz się więcej
 • 21/02/2018 0 Komentarze
  Nowi eksperci w zespole

    

  Dowiedz się więcej
 • 20/02/2018 0 Komentarze
  Witamy w nowej odsłonie – Argon Legal (dawniej Galt Legal)

  Po ośmiu latach od założenia kancelarii Galt zdecydowaliśmy się na zmianę nazwy i odświeżenie wizerunku naszej kancelarii.

  Serdecznie witamy na naszej nowej stronie internetowej już jako Argon Legal. Dotychczas blisko współpracowaliśmy ze spółkami podatkową i księgową, występującymi pod tą samą nazwą i znakiem graficznym. Teraz, nasz zespół pod nową nazwą – Argon Legal, skupi swoje działania na obsłudze prawnej biznesu.

  Przez osiem lat, odkąd założyliśmy kancelarię, pracowaliśmy przy ponad 1.000 transakcji najmu. Jesteśmy bardzo mocni w sektorze nieruchomości i posiadamy w portfolio wiele znaczących projektów handlowych, biurowych i magazynowych. Zmieniamy się ponieważ chcemy podkreślić naszą wiodącą specjalizację, na której zbudowaliśmy sukces.

  Argon Legal nadal tworzą: partnerzy – Sławomir Lisiecki, Adam Miłosz i Piotr Janiuk oraz 20 – osobowy zespół ekspertów.

  Dowiedz się więcej