Po 6 latach sporu beneficjent wygrywa przed WSA sprawę o zwrot dotacji unijnej

Nasz klient z branży spożywczej otrzymał dotację unijną na rozbudowę zakładu produkcyjnego. Po latach organ zażądał zwrotu dotacji podnosząc nieprawidłowości w zakresie procedur oddziaływania na środowisko. WSA uchylił niekorzystną decyzję o zwrocie. Stwierdził, że organ nie mógł oceniać prawidłowości procedur środowiskowych wbrew opinii właściwych organów środowiskowych.

Więcej szczegółów o sprawie będzie dostępnych po sporządzeniu pisemnego uzasadnienia.

Powrót do aktualności