Argon Legal komentuje dla Pulsu Biznesu

Sąd Apelacyjny w Łodzi uznał, że właściciel galerii handlowej odpowiada za następstwa szkód powstałych na jej terenie na zasadzie ryzyka (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 8 grudnia 2017 r., sygn. akt I ACa 454/17). Wprawdzie wyrok ten jest odosobnionym stanowiskiem judykatury, niemniej jednak warto pochylić się nad argumentacją sądu, bowiem w świetle zapadłego orzeczenia obrona centrów handlowych przed roszczeniami związanymi z wystąpieniem takich szkód może okazać się trudniejsza.

W sprawie rozstrzygniętej przedmiotowym wyrokiem powódka domagała się od właściciela galerii handlowej zapłaty odszkodowania w związku z wypadkiem, jakiego doznała w trakcie wchodzenia na teren centrum handlowego. W wyniku uderzenia przez drzwi automatyczne i upadku doznała poważnego urazu głowy. Sąd Apelacyjny stanął na stanowisku, że za szkodę spowodowaną działaniem drzwi automatycznych właściciel centrum handlowego ponosi zaostrzoną odpowiedzialność – na zasadzie ryzyka, a nie w oparciu o ogólną zasadę winy.

Powyższe orzeczenie zmierza w kierunku zaostrzenia odpowiedzialności za szkody mające miejsce w centrach handlowych. Przyjęcie reżimu odpowiedzialności na zasadzie ryzyka za szkody na terenie galerii handlowej może być wprawdzie korzystne dla poszkodowanych, jednak znacząco ogranicza środki obrony właścicieli galerii handlowych przed takimi roszczeniami.

Więcej na ten temat w komentarzu naszego eksperta Emila Zalewskiego w Pulsie Biznesu.

Powrót do aktualności