EurobuildCEE: Bank Gospodarstwa Krajowego wchodzi do Varso