Sukces Klienta Kancelarii – sąd potwierdza odpowiedzialność biegłego za błędną wycenę nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste

Kancelaria Argon Legal reprezentowała klienta w prawomocnie wygranej sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej przez rzeczoznawcę wskutek zawyżenia wartości nieruchomości w operacie szacunkowym, który był podstawą do wypowiedzenia stawki rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste w dotychczasowej wysokości.

Zasądzone odszkodowanie obejmuje wydatki poniesione przez klienta w związku z obroną przed nieuzasadnionym wypowiedzeniem wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste, w tym m.in. koszty kontroperatu zamówionego przez klienta, koszty oceny wadliwego operatu przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych, jak również koszty naszej pomocy prawnej.

Orzeczenie ma charakter precedensowy i spodziewamy się, że skłoni użytkowników wieczystych nieruchomości do dochodzenia swoich praw w analogicznych sprawach.

Jeżeli macie Państwo podobną sprawę zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Powrót do aktualności