Szkolimy z PRCH: „Umowy najmu w branży retail”

Na naszych dzisiejszych warsztatach organizowanych z Polską Radą Centrów Handlowych omówiliśmy wszystko* na temat:

opłat eksploatacyjnych,
kar umownych w najmie,
sporów z najemcami,
efektywności w procesie negocjacji,
trendach.
* „wszystko”, co obecnie istotne…

Powrót do aktualności