„Ustawa sankcyjna” weszła w życie

W konsekwencji napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę, 16 kwietnia br. weszły w życie polskie przepisy dotyczące ograniczeń w relacjach z podmiotami wspierającymi Rosję (i z samą Rosją), tzw. „ustawa sankcyjna” – treść ustawy można przeczytać tutaj.

Ustawa nakłada surowe sankcje na podmioty, które będą współpracować z osobami wciągniętymi na listę „zakazanych” – kary sięgają 20 mln zł; są też sankcje karne: od 3 lat więzienia wzwyż. Krótkie podsumowanie treści ustawy można znaleźć na stronie Prawo.pl.

Polska lista zakazanych podmiotów znajduje się tutaj.

Dodatkowo ustawa zakazuje stosowania / używania / propagowania symboli lub nazw wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę – sankcja to kara pozbawienia wolności do 2 lat.

Powrót do aktualności