Argon Legal dla Rzeczpospolitej: Obrót wierzytelnościami restrukturyzowanych i upadłych

W dzisiejszym wydaniu dziennika Rzeczpospolita, Adam Miłosz i Marianna Kokowska mówią, w jaki sposób polskie prawo ogranicza prawa osób,

które nabyły wierzytelności wobec podmiotów restrukturyzowanych i upadłych.

Zapraszamy do lektury: https://kancelarierp.pl/baza-wiedzy/obrot-wierzytelnosciami-restrukturyzowanych-i-upadlych.html

0 0
Feed