Optymalizacja organizacji sporów w galerii handlowej

Więcej sporów

Rośnie liczba sporów pomiędzy wynajmującymi a najemcami lokali w galeriach handlowych, głównie przez epidemię Covid-19 i serię lockdownów pustoszącą świat handlu. W dniu pisania tego tekstu pomagamy właścicielom galerii w ponad 70. postępowaniach sądowych związanych z sytuacją covidową. To zapewne dopiero początek.

Podejście „procesowe”

Praktyka ostatnich miesięcy pokazała, że sądy źle radzą sobie z rozpoznawaniem lawiny spraw, a procesy sądowe są drogie i czasochłonne. Dlatego, zdaniem Argon Legal, warto na spory z najemcami patrzeć tak, jak na inne procesy funkcjonujące w galeriach (obieg dokumentów, zapewnienie bezpieczeństwa, komercjalizacja, itp.). Logiczne zaplanowanie działań związanych ze sporami znacząco poprawi efektywność tego „procesu”. Planowanie powinno obejmować: monitoring pism od najemców i szybkie reagowanie na nie, bieżącą weryfikację wypłacalności najemców, unikanie procesów sądowych i zastępowanie ich rozwiązaniami alternatywnymi.

Mediacja + „siódemki”, zamiast procesu w sądzie

Optymalne zarządzanie sporami z najemcami powinno większą rolę nadawać poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc oraz rozwiązaniom mediacyjnym.

Ilustrująca niniejszy tekst grafika pokazuje, ile czasu i środków mogą pomóc zaoszczędzić tak zwane „siódemki”.

Ich efektywne wykorzystanie musi zakładać weryfikację „na wejściu”, tj. przed wszczęciem egzekucji– dlatego, aby uniknąć kłopotów przy ich uruchamianiu w postępowaniu egzekucyjnym. należy sprawdzać poprawność aktów notarialnych dostarczanych przez najemców.

Nie zawsze ma to miejsce, a niedopatrzenie w tej kwestii może uniemożliwić uruchomienie aktu notarialnego wydanego na podstawie art. 777 kpc przed komornikiem.

Mediacje w sporach z najemcami

Innym pomysłem optymalizującym zarządzanie kwestiami prawnymi po stronie zarządcy obiektu jest systemowe korzystanie z rozwiązań mediacyjnych. Mediacja jest poufnym, skutecznym i opłacalnym instrumentem rozwiązywania sporów. Umożliwia stronom rozwikłanie sporu bez udziału sądu, jest wielokrotnie szybsza i zazwyczaj tańsza od procesu sądowego. Trwa średnio od kilkunastu do kilkudziesięciu dni. Udana mediacja nie tylko kończy się ugodą stron, poprawia także wzajemne relacje i buduje dalszą współpracę. Wydaje się, że to właśnie ten czynnik będzie nie do przecenienia w czekającej nas postcovidowej, komercyjnej rzeczywistości.


Autorami tekstu są Emil Zalewski i Sławomir Lisiecki, artykuł ukazał się w ramach październikowej (2021 r.) publikacji Polskiej Rady Centrów Handlowych pt. „Optymalizacja dla nieruchomości handlowych cz. 2” – str. 30-31.

Powrót do bloga