Inicjatywy branżowe

Badania – sporne klauzule w umowach najmu.

Negocjacje umów najmu w obiektach biurowych czy centrach handlowych bywają czasochłonne i niekiedy „utykają” podczas uzgadniania przez strony niektórych kwestii regulowanych w umowach. Przedłużające się negocjacje mogą prowadzić do zagrożenia terminów ustalonych przez wynajmujących z bankami, a przy obiektach już działających mogą też wpłynąć negatywnie na płynność finansową wynajmującego.

W ramach naszej specjalizacji, którą są nieruchomości komercyjne, cyklicznie organizujemy badania, dotyczące zestawienia tych klauzul w umowach najmu, których negocjacje są najbardziej czasochłonne podczas procesu komercjalizacji.

Raporty, które publikujemy i udostępniamy bezpłatnie wszystkim zainteresowanym, stanowią cenne źródło wiedzy dla całego sektora Real Estate. Zachęcamy do pobrania raportów i zapoznania się z wynikami naszych badań.