Usługi

Nasze pakiety

Cel

Sprawna koordynacja procesu najmu wspierająca budowanie dochodu operacyjnego netto projektu (NoI) lub portfela projektów (zmniejszenie kosztów negocjacji, zabezpieczenie dochodu

Co oferujemy w ramach pakietu?

Przygotowujemy nowy lub weryfikujemy dotychczasowy model umowy

Pomagamy zaplanować proces negocjacji (na jakich postanowieniach powinno zależeć wynajmującemu? Z jakich postanowień można zrezygnować? Co można zaproponować najemcom w zamian za ustępstwo?)

Pomagamy zaplanować podział obowiązków w procesie negocjacji: o czym mogą zadecydować prawnicy, leasing manager, a co wymaga decyzji asset managera?

Negocjujemy warunki najmu
 

Finalizujemy dokumentację, pomagamy w uzyskaniu instrumentów zabezpieczeń

Nasze usługi

Ogólne doradztwo prawne

 Wsparcie w uruchamianiu działalności w Polsce / zakładanie spółek

 Prawo pracy

 Prawna obsługa finansowania

Restrukturyzacje i upadłości

 Postępowania administracyjne

 Kwestie korporacyjne

 Rozwiązywanie sporów, mediacje

 Transakcje na rynku nieruchomości i audyty prawne

 Projekty budowlane i deweloperskie

 Wsparcie prawne przy najmach i bieżącej obsłudze obiektów komercyjnych