Spektrum Tower

Spektrum Tower

Wsparcie przy procesie rewitalizacji oraz w negocjowaniu umów najmu