Stadion Narodowy

Stadion Narodowy

Obsługa jednego z największych podwykonawców w zakresie negocjacji i zawierania umów z podwykonawcami oraz zabezpieczenia przed roszczeniami