Argon Restrukturyzacje

Argon Restrukturyzacje

Doradzamy w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych klientom biznesowym – nasi doradcy restrukturyzacyjni wskażą dostępne rozwiązania i pomogą wybrać oraz wdrożyć najlepsze z nich.

Nasze priorytety

Kompleksowość analizy

w ramach analizy sprawy uwzględniamy wszystkie czynniki wpływające na wybór odpowiednich środków

Szybkość działania

wiemy, że w sprawach upadłościowych czas może decydować o powodzeniu całego projektu

Realizacja celu

koncentrujemy się na rozwiązywaniu problemów w celu osiągnięcia postawionych celów

Usługi

Doradztwo upadłościowe

Zapewniamy opiekę podczas procesu upadłości przedsiębiorstw. Wspomagamy klientów przy składaniu wniosków o upadłość (upadłość własną przedsiębiorstwa, albo upadłość jego dłużnika), a także przy zgłaszaniu wierzytelności podlegających zaspokojeniu w procedurze upadłościowej. W przypadku upadłości własnej, wspieramy klientów w ich interakcjach z syndykiem, sędzią-komisarzem i wierzycielami.

Doradztwo restrukturyzacyjne

Celem restrukturyzacji jest zawarcie przez dłużnika zagrożonego upadłością układu z wierzycielami bez konieczności ogłaszania upadłości.

Restrukturyzacja odbywa się w ramach jednego z 4 dostępnych postępowań:
1) postępowania o zatwierdzenie układu;
2) przyspieszonego postępowania układowego;
3) postępowania układowego;
4) postępowania sanacyjnego.

Doradzamy w wyborze postępowania najbardziej dostosowanego do sytuacji, przy przygotowaniu propozycji układowych, w negocjacjach z wierzycielami. Możemy także pełnić funkcję nadzorcy albo zarządcy w postępowaniu. Pomagamy wierzycielom w obronie ich interesów w postępowaniach restrukturyzacyjnych ich dłużników.

Składanie wniosków o upadłość (własną, dłużnika)

Pomagamy w ocenie, czy zachodzi konieczność składania wniosku o upadłość, oraz w decyzji o wyborze momentu zgłoszenia wniosku. Przygotowujemy wniosek o ogłoszenie upadłości oraz wspomagamy cały proces przygotowania niezbędnej dokumentacji i skutecznego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, zarówno upadłości własnej przedsiębiorstwa, jak i wierzycielskiego wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika.

„Pre-pack” Przygotowana likwidacja

Przygotowana likwidacja polega na ogłoszeniu upadłości i jednoczesnym utrzymaniu ciągłości funkcjonowania działalności gospodarczej dłużnika. Wspomagamy klientów podczas sprzedaży przedsiębiorstwa (lub jego części) inwestorom na warunkach ustalonych przed procesem ogłoszenia upadłości. Pozwala to następnie na złożenie wniosku o upadłość wraz z ofertą inwestora. Pomagamy inwestorom w uzgodnieniach z dłużnikami, którzy chcą sprzedać swoje aktywa w ramach procedury „pre-pack’u”, która – na co warto zwrócić uwagę – upraszcza cały proces pozwalając uniknąć konieczności otwierania przetargu.

Doradztwo w zakresie odpowiedzialności członków zarządu

Przepisy nakładają na członów kadry menadżerskiej szereg obowiązków i ryzyk związanych z niewypłacalnością ich przedsiębiorstw, w tym w zakresie osobistej odpowiedzialności majątkowej i karnej (np. w sytuacji spóźnionego złożenia wniosku o upadłość). Istnieją także dotkliwe regulacje dotyczące zakazu pełnienia w przyszłości funkcji menadżerskich. Pomagamy członkom zarządu w ocenie konieczności złożenia wniosku o upadłość, w obronie przed próbą zaspokojenia wierzycieli z ich majątku prywatnego, oraz w sprawach karnych.

Zespół

Adam
Miłosz

Doradca restrukturyzacyjny

22 211 22 87 | adam.milosz@argon.legal

Radca prawny
Specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym, a także w prawie nieruchomościowym, korporacyjnym oraz audytach. Członek INSOL Europe oraz były v-ce Prezes oddziału Krajowej Izby Syndyków w Warszawie.

Doświadczenie prawne: od 2001 roku (ECE, CMS Cameron McKenna, Clifford Chance, Argon Legal – dawniej Galt Legal)

LinkedIN
Emil
Zalewski

Doradca restrukturyzacyjny

22 213 82 15 | emil.zalewski@argon.legal

Adwokat
Specjalizuje się w zakresie upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz mediacji. Jest odpowiedzialny za procesy cywilne i karne w zakresie spraw gospodarczych, jak i postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne. Mediator Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Doświadczenie prawne: od 2004 roku (Sąd Rejonowy, Nowosielski Gotkowicz i Partnerzy; CSW Więckowska i Partnerzy, Argon Legal – dawniej: Galt Legal)

LinkedIN
Marianna
Kokowska

Doradca restrukturyzacyjny

22 211 22 85 | marianna.kokowska@argon.legal

Adwokat
Zapewnia pomoc prawną w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, zarówno na rzecz syndyków / nadzorców / zarządców, jak i wierzycieli oraz dłużników (w tym: plany restrukturyzacyjne i plany finansowe). Należy do stowarzyszenia INSOL Europe.

Doświadczenie prawne: od 2009 roku (Deloitte; Śliwiński, Zieliński; Zimmerman i Wspólnicy; Argon Legal – dawniej: Galt Legal)

LinkedIN

Należymy do

Jesteśmy członkami stowarzyszenia INSOL Europe – wiodącej międzynarodowej organizacji zrzeszającej ekspertów w Europie z obszaru restrukturyzacji, specjalizującej się w upadłości, odbudowie i naprawie przedsiębiorstw.