Usługi

Nasze pakiety

Cel

Zwiększenie szans dochodzenia należności (lub obrony przed taką koniecznością), skrócenie czasu niepewności co do wyników sporu

Co oferujemy w ramach pakietu?

Oceniamy szanse powodzenia w sporze

Weryfikujemy możliwość polubownego załatwienia sprawy (prowadzimy negocjacje ugodowe)

Weryfikujemy zasadność podjęcia mediacji (nasze doświadczenia wskazują na krótszy czas rozstrzygnięcia sporu nawet do 70%)

Przygotowywujemy i prowadzimy proces
 

Koordynujemy egzekucję (żeby zwiększyć szanse na realne pieniądze, a nie tylko korzystny wyrok)

Nasze usługi

Ogólne doradztwo prawne

 Prawo pracy

 Prawna obsługa finansowania

Restrukturyzacje i upadłości

 Postępowania administracyjne

 Kwestie korporacyjne

 Rozwiązywanie sporów, mediacje

 Transakcje na rynku nieruchomości i audyty prawne

 Projekty budowlane i deweloperskie

 Wsparcie prawne przy najmach i bieżącej obsłudze obiektów komercyjnych