Mediacja jako skuteczna metoda rozwiązywania sporów

  


Wykonanie szeregu różnego rodzaju umów, którymi związani są kontrahenci nie zawsze odbywa się zgodnie z ich treścią i wolą stron. W przypadku jakichkolwiek nieporozumień na tym tle interesy stron zazwyczaj są sprzeczne. Powrót do dobrych relacji biznesowych może zapewnić tutaj mediacja.

Zachęcamy do lektury komentarza naszego eksperta, Emila Zalewskiego na portalu The City.

0 0
Feed