COVID-19 in Retail Task Force by Argon Legal

Implikacje epidemii koronawirusa i środki zaradcze, które mają na celu przeciwdziałanie jej skutkom (w tym niedawno przyjęta przez Parlament ustawa „Tarcza antykryzysowa”), mają duży wpływ na sytuację branży handlowej.

Aby zapewnić naszym klientom kompleksową pomoc w związku z kryzysem wywołanym przez COVID-19, stworzyliśmy specjalny zespół dedykowany temu obszarowi w skład którego wchodzą prawnicy o różnych specjalizacjach (w zakresie najmów, innych kontraktów, sporów, upadłości i restrukturyzacji, finansowania, podatków).

Zespół „COVID in Retail Task Force” pomoże klientom w:
– ocenie ryzyka rozwiązania umowy najmu przez najemców;
– ocenie wpływu „Tarczy antykryzysowej” na zobowiązania dotyczące: czynszów, opłat za usługi, składek, wyposażenia;
– opracowywaniu strategii, które zmniejszą negatywny wpływ sytuacji na przepływy pieniężne i wyceny;
– negocjacjach i sporach z najemcami i usługodawcami;
– rozwiązywaniu problemów związanych z bankructwem najemców;
– ocenie skutków podatkowych sytuacji;
– ocenie ryzyka związanego z umowami kredytowymi i relacjami z bankami finansującymi.

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem pod adresem covid@argon.legal.

Powrót do aktualności