Warsztaty z Argon Legal: „Umowy najmu w branży retail”

Dzisiaj prowadzimy kolejne szkolenie z cyklu „Umowy najmu w branży retail” organizowane przez nas z Polska Rada Centrów Handlowych. Mówimy o negocjacjach, karach umownych, kwestiach spornych i opłatach eksploatacyjnych.

Prowadzącymi są nasi eksperci Magdalena Wierzbicka-Zagrajek, Sławomir Lisiecki i Przemysław Własienko.

Powrót do aktualności