National Stadium

National Stadium

Obsługa jednego z największych podwykonawców w zakresie negocjacji i zawierania umów z podwykonawcami oraz zabezpieczenia przed roszczeniami